Gebze Topraklama Ölçümü

Gebze Topraklama Ölçümü

Elektrik enerjisi ile çalışan cihazların olası bir elektrik kaçağı ile insan ve hayvan sağlığına zarar vermesini ve elektrikli cihazların bozulmasına sebebiyet vermemesi için kaçak elektriğin basit bir sistem ile toprağa iletilmesi işlemine topraklama denir. Topraklama bir tavsiye değil bir zorunluluktur. Yasal olarak zorunlu olan topraklama hattı her yıl düzenli olarak kontrol ve ölçümler yapılarak düzgün çalışması sağlanmalıdır. Gebze topraklama ölçümü firmamız topraklama hattı kurulumu ve ölçüm ve kontrollerinin yapılması konusunda hizmetinizdedir. Tesislerde topraklama ölçümü sonrası yetkili teknik mühendislerimiz emo raporunu da hazırlayarak denetimlerinizde sorun yaşamanızın önüne geçer. Topraklama çok önemli ve hayati bir önlem olduğundan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetmeliğince düzenli olarak denetlenen bir husustur. Kanunen topraklama kurulumu ve her yıl kontrol ve ölçümlerinin yapılması zorunludur.

Topraklama özellikle yoğun elektrik enerjisi ile çalışan işyerleri için çok önemli bir önlemdir. Tesiste çalışan işçilerin can güvenliği veya elektrik kaynaklı meydana gelebilecek yangın gibi felaketler için topraklama şarttır. Gebze topraklama firmamız tesisler için gerekli olan topraklama hattını uzman ekibi ile kısa sürede kurarak gerekli belgeleri hazırlamaktadır. Topraklama hattı zarar verebilecek fazla elektriğin bir iletken ile basit bir şekilde toprağa aktarılması işlemidir. Ancak yapımı kolay olan bu sistemin önemi oldukça büyüktür. Topraklama hattının düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığı yıllık periyodik kontroller ile tespit edilir. Gebze topraklama raporu hazırlayan yetkili teknik mühendislerimiz yaptıkları tüm kontroller sonrası raporu hazırlayarak size sunar. Kanunen zorunlu olan topraklama raporu olmaması halinde işletme cezalandırılacaktır.

Tesis içerisinde bulunan tüm çalışanların hayatı ve yangın felaketi halinde tüm malzemeler topraklama hattı ile hayata bağlanır. Can ve mal güvenliğinin yanı sıra topraklama hattı olmayan yerlerde elektrikli cihazlar çok daha çabuk bozulur. Cihazlarınızın daha uzun ömürlü olması içinde topraklama gereklidir. Özellikle işletmelerde yoğun elektrik kullanımı olduğu için topraklamanın önemi çok büyütür. Fakat bunun yanında evlerde, ofislerde ve küçük işletmelerde de topraklama hattı elektrik hattı kurulurken mutlaka takılır ve elektrik kaçakları önlenir. Topraklama insanın can ve mal güvenliği için mutlaka olması gereken bir uygulamadır.

Topraklamanın önemi ve zorunluluğu nedeniyle bazı binalar için temel topraklaması yapılır. Henüz daha bina yapılırken temel içerisine yerleştirilen topraklayıcı beton içine gömülerek toprakla geniş bir alandan sürekli teması sağlanır. Temel topraklamasında kullanılan kablo ve iletkenlerin oldukça sağlam ve korozyona uğramayan özelliklerde olması gerekir. Uzun yıllar topraklama görevi yapacak olan kabloların her türlü etkiye karşı dayanıklı olması büyük önem arz eder. Temel topraklaması yapılmadan önce hata akımı hesaplanır, yayılma direncinin ne kadar olacağı hesap olarak çıkartılır, toprak akımının büyüklüğü tespit edilir, gerilimine göre topraklama elemanının seçilmesi gerçekleştirilir, adım ve temas gerilimleri tespit edilir. Tüm bu aşamalardan sonra uzun yıllar topraklama görevini üstlenecek olan temel topraklamasını yaparız.

Büyük işletmelerde ve fabrikalarda topraklamanın önemi çok daha büyüktür. Zira yoğun bir şekilde çok fazla elektrik kullanıldığından kaçak ihtimali daha fazladır. Daha çok insan aynı anda orada bulunduğundan daha fazla insanın hayati tehlikesi var demektir. Bu nedenle fabrika topraklama sistemleri mutlaka en iyi şekilde yapılmalıdır. Fabrikalarda bulunan topraklama hattının her yıl periyodik olarak kontrol ve ölçümleri yapılarak belgelendirilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde fabrikalarda topraklama sistemi zorunludur. Gebze topraklama firması olarak yetkili uzman mühendislerimiz ile tüm topraklama kurulum, kontrol ve ölçümlerini yaparak raporlarını hazırlayıp belgelerinizi veririz.